uk-unemploymentMăsuri pentru intensificarea cooperării la nivel european în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

-Hotărârea Camerei Deputaților nr.50/2014-

În Monitorul Oficial nr. 724 din 2 octombrie 2014 a fost publicată Hotărârea Camerei Deputaților nr.50/30.09.2014 pentru aprobabrea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221.

Hotărârea Camerei Deputaților a fost impusă de necesitatea luării unei decizii în ceea ce privește Proiectul de opinie nr. 4c-19/254,adoptat de cOmisia pentru afaceri europene în ședința din 3 iulie 2014.

Ținând seama de implicațiile grave ale muncii nedeclarate, respectiv:

-scăderea veniturilor fiscale și a contribuțiilor la asigurările sociale

-impact negativ asupra ocupării forței de muncă,asupra productivității și a condițiilor de muncă

-drepturi de pensie mai reduse și acces redus la asistență medicală

Camera Deputaților admite și susține instituirea Platformei pentru intensificarea cooperării europene în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, Platformă compusă din autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii, astfel cum sunt nominalizate de către toate statele membre și Comisia Europeană.

Conform hotărârii adoptate, Camera Deputaților consideră că Platforma va contribui la o mai bună aplicare a legislației Uniunii Europene și a legislației naționale, la reducerea muncii nedeclarate și la apariția de locuri de muncă formale, evitându-se astfel deteriorarea calității muncii,dar și la promovarea integrării pe piața forței de muncă și a incluziunii sociale, prin:

-          Îmbunătățirea cooperării la nivel european dintre diferite autorități responsabile cu aplicarea legii în statele membre, cu scopul de a preveni și a descuraja munca nedeclarată, inclusiv activitatea independentă falsă;

-          Îmbunătățirea capacității tehnice a diferitelor autorități responsabile cu aplicarea legii din statele membre, pentru a aborda aspectele transfrontaliere ale muncii nedeclarate;

-          Sensibilizarea opiniei publice cu privire la urgența luării de măsuri și încurajarea statelor membre pentru a-și intensifica eforturile în abordarea muncii nedeclarate.