-Ordinul nr . 2.446/2014 –

creanta-fiscala

 În Monitorul Oficial nr. 616 din 21 august 2014 a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 2.446/04.08.2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

 Noul act normativ aprobă modelul, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare pentru un număr de 42 de formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Iată câteva dintre formularele aprobate prin Ordinul nr.2.446/2014:

-          Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii,

-          Proces-verbal  privind comunicarea somației,

-          Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale,

-          Adresă de înființare a popririi asiguratorii asupra disponibilităților bănești,

-          Proces verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile,

-          Adresă de înștiințare privind înființarea popririi,

-          Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale,

-          Certificat de atestare fiscală

Conform prevederilor Ordinului numărul 2.446/2014,formularele se emit prin intermediul aplicațiilor informatice ale Ministerului Finanțelor Publice- Agenției Naționale de Administrare Fiscală,respectiv ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și ale unităților subordonate acestora, ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, conform modelelor aprobate, cu excepția celor cu regim special, care se emit prin unități specializate.

 

Inițial, actul normativ trebuia să intre în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial. Totodată, conform prevederilor art.5 , odată cu intrarea în vigoare a Ordinului nr.2.446/2014, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, cu modificările și completările ulterioare, urmau să își înceteze aplicabilitatea.

Greu de explicat , dar tot în Monitorul Oficial nr.616 din 21.08.2014, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.015/04.08.2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Conform prevederilor articolului 2 din ordin, prevederile acestuia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, deci la data de 20 septembrie 2014.

 

  Pentru a corecta această inadvertență între prevederile Ordinului președintelui A.N.AF.  numărul 2.446/2014 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.015/2014, inadvertență care a provocat confuzie asupra reglementărilor aplicabile în perioada 21 august 2014 – 20 septembrie 2014, prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr.681/18.09.2014  s-a corectat data intrării în vigoare a prevederilor Ordinului nr. 2.446/2014.

Conform corecției aduse, prevederile Ordinului nr.2.446/2014 intră în vigoare la data la care se abrogă Ordinul nr.585/2005, respectiv la data de 20 septembrie 2014.

 

sursa imasgine: http://tb.bizwiz.ro/O-alta-creanta-fiscala-nu-se-va-mai-plati-in-contul-unic/0e477159417f83b6dc/588/331/2/70/O-alta-creanta-fiscala-nu-se-va-mai-plati-in-contul-unic.jpg